Timocki Oglasi

Polisa o poštovanju privatnosti

Kada koristite portal ili mobilnu aplikaciju www.timockioglasi.com, može se dogoditi da nam poverite svoje lične podatke (podatke o ličnosti) na obradu ili čuvanje. Svako prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših podataka uradićemo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i novom evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, poznatom pod imenom GDPR (General Data Protection Regulation).

Vaša privatnost je važna. Zato Vam savetujemo da pažljivo pročitate ovaj tekst i informišete se.

Na ovoj stranici saznaćete:

Koje tipove ličnih podataka prikupljamo

U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke

Kako koristimo Vaše lične podatke

U kojim slučajevima možemo podeliti Vaše 

lične podatke sa trećim licima

Kakva su Vaša prava u vezi sa ličnim

podacima koje prikupljamo

Kako nam se možete obratiti sa pitanjima u

vezi sa Vašim ličnim podacima

Šta se dešava u slučaju promene ove polise

 

Koje tipove ličnih podataka prikupljamo

Kako bismo Vam pružali usluge u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja www.timockioglasi.com, kao i obezbedili udobno i bezbedno korišćenje www.timockioglasi.com, prikupljamo tri osnovna tipa podataka.

Podaci koje nam direktno ostavite

Ovo su podaci koje nam ostavljate kada kreirate korisnički nalog na www.timockioglasi.com i kada postavljate oglas na www.timockioglasi.com. Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke poput: imena, prezimena, e-mail adrese, broja telefona, broja lične karte i jedinstvenog matičnog broja (zakonska obaveza), te opisa i fotografija predmeta koji želite da prodate.

Podaci koje prikupljamo Vašim korišćenjem www.timockioglasi.com

Podaci o načinu na koji koristite www.timockioglasi.com

Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o tome koje ste sve oglase postavili na www.timockioglasi.com, koje ste ključne reči koristili za pretraživanje oglasa, koje ste oglase promovisali putem usluga za promocije oglasa, te koje ste druge korisnike www.timockioglasi.com kontaktirali putem sistema za razmenu poruka unutar www.timockioglasi.com. Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi tekstualne konverzacije sa drugim korisnicima koje ste realizovali putem sistema za razmenu poruka unutar www.timockioglasi.com, kao i tekstualne konverzacije sa administracijom www.timockioglasi.com realizovane putem kontakt forme. Takođe, možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o ocenama koje ste dali drugim korisnicima www.timockioglasi.com, podatke o korisnicima koje ste dodali u Adresar unutar www.timockioglasi.com, te podatke o oglasima koje ste dodali na listu oglasa koje pratite.

 

Podaci o Vašim uređajima

Tokom korišćenja www.timockioglasi.com, možemo prikupiti i obraditi podatke o uređajima sa kojih pristupate www.timockioglasi.com. Ovi podaci mogu uključiti marku i tip uređaja, operativni sistem i njegovu verziju, jedinstvene oznake uređaja, te podatke o internet mreži sa koje pristupate www.timockioglasi.com.

Podaci o Vašoj lokaciji

Tokom korišćenja www.timockioglasi.com, možemo prikupiti i obraditi podatke o Vašoj lokaciji, putem tehnologija kakve su IP adresa ili GPS senzor Vašeg mobilnog telefona.

Cookie-ji i druge slične tehnologije

Kada pristupate www.timockioglasi.com, možemo iskoristiti tehnologiju Cookie-ja i druge slične tehnologije da bismo identifikovali Vaš internet pretraživač, odnosno da bismo Vam prikazali reklame. Korišćenje www.timockioglasi.com može rezultovati automatskim čuvanjem određenih podataka na Vašem uređaju, poput Cookie-ja i aplikativnih cache podataka potrebnih za komfornije korišćenje www.timockioglasi.com

Podaci koje nam ostavite prilikom plaćanja usluga promocija oglasa

Kada koristite plaćene usluge promocija oglasa na www.timockioglasi.com, možemo sačuvati podatke o Vašim uplatama ka www.timockioglasi.com, uključujući naziv Vaše banke, broj tekućeg računa, te mesto i vreme uplate. Ako koristite plaćanje putem SMS poruka, možemo sačuvati Vaš broj telefona.

U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke

www.timockioglasi.com Vaše lične podatke može prikupljati i obrađivati u različite svrhe. Sve u daljem tekstu pomenute svrhe su naša zakonska obaveza (npr. identifikacija) ili ugovorna obaveza ka korisnicima, proistekla iz Pravila i uslova korišćenja www.timockioglasi.com (koja regulušu pružanje željenih usluga informacionog društva korisnicima i ostvarivanje naših legitimnih interesa).

Identifikacija korisnika

Identifikacija korisnika www.timockioglasi.com u smislu korisničkog naloga potrebna je zarad obezbeđivanja nesmetanog funkcionisanja određenih funkcija www.timockioglasi.com, poput postavljanja oglasa i konverzacija sa drugim korisnicima putem sistema za razmenu poruka unutar www.timockioglasi.com. Dodatno, kada postavljate oglas na www.timockioglasi.com, prikupljanje identifikacionih podataka poput imena i prezimena, adrese, jedinstvenog matičnog broja i broja lične karte, zakonska je obaveza po Članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije. U slučaju da se korišćenjem www.timockioglasi.com izvrši krivično delo, identifikacija korisnika štiti oštećenu stranu, pomaže izvršnim državnim organima u identifikaciji počinioca, odnosno može pomoći u rešavanju građanskih sporova.

Pružanje usluga informacionog društva (emitovanje i arhiviranje oglasa, kontakt sa drugim korisnicima)

Prikupljanje podataka o predmetima koji se oglašavaju na www.timockioglasi.com na primer opisa i fotografija predmeta, potrebno je zarad nesmetanog funkcionasanja www.timockioglasi.com i postojanja elementarnih uslova za pružanje osnovne usluge koju www.timockioglasi.com nudi korisnicima. Da biste mogli da postavite oglas na www.timockioglasi.com neophodno je prikupljanje identifikacionih podataka poput jedinstvenog matičnog broja i broja lične karte, što je zakonska obaveza po Članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije.

Kako bi osnovna usluga koju www.timockioglasi.com nudi svojim korisnicima bila kvalitetna i besplatna, potrebno je prikupljanje podataka koji omogućavaju rad svih funkcija www.timockioglasi.com npr. postavljanja i pretrage oglasa, konverzacija sa drugim korisnicima putem sistema za razmenu poruka unutar www.timockioglasi.com automatskog pamćenja lozinke za www.timockioglasi.com korisnički nalog u Vašem internet pretraživaču, itd. Budući da je osnovna usluga koju nudi svojim korisnicima besplatna, www.timockioglasi.com prihoduje od reklama koje prikazuje korisnicima, a za čije prikazivanje se mogu koristiti podaci o lokaciji korisnika, kao i Cookie-ji i druge srodne tehnologije koje pomažu u identifikaciji internet pretraživača korisnika.

Relizacija ponuda partnerskih kompanija

www.timockioglasi.com svojim korisnicima može ponuditi kupovinu proizvoda i usluga partnerskih kompanija po privilegovanim uslovima. Da biste preko www.timockioglasi.com ostvarili pravo na privilegovane uslove pri kupovini takvih proizvoda i usluga, možemo od Vas zatražiti izričiti pristanak da Vaše lične podatke, poput imena, broja telefona i e-mail adrese, prosledimo partnerskim kompanijama.

Profilisanje korisnika

Budući da je osnovna usluga koju nudi svojim korisnicima besplatna, www.timockioglasi.com prihoduje od reklama koje prikazuje korisnicima. Podaci koje prikupljamo korišćenjem www.timockioglasi.com primera radi podaci o tome koje kategorije i grupe na www.timockioglasi.com korisnici posećuju i koje oglase pregledaju, mogu nam pomoći da im prikažemo kvalitetnije i relevantnije reklame.

Kako koristimo Vaše lične podatke

www.timockioglasi.compodatke o ličnosti prikuplja i obrađuje isključivo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a u cilju pružanja usluga informacionog društva, zaštite sopstvenih legitimnih (poslovnih) interesa, poboljšanja svojih usluga i korisničkog iskustva, zaštite interesa svojih korisnika, očuvanja bezbednosti korisnika, te očuvanja javnog interesa i javne bezbednosti.

Primera radi, podaci o predmetu koji oglašavate preko www.timockioglasi.com nam pomažu da sprečimo objavljivanje neprimerenog i eksplicitnog sadržaja, odnosno da sprečimo oglašavanje nezakonite robe i usluga. Podaci iz tekstualnih konverzacija sa administracijom www.timockioglasi.com koje ste realizovali putem kontakt forme, pomažu nam da uvedemo nove i poboljšamo postojeće funkcionalnosti.

Tekstualne konverzacije sa drugim korisnicima koje ste realizovali putem sistema za razmenu poruka unutar www.timockioglasi.com nam pomažu da sprečimo izvršenje krivičnih dela korišćenjem www.timockioglasi.com da pomognemo državnim organima u identifikaciji počinioca krivičnih dela, odnosno mogu pomoći u rešavanju građanskih sporova. Vaše identifikacione podatke možemo dostaviti nadležnom državnom organu samo po ispravno formulisanom nalogu.

U određenim slučajevima koji proističu iz Pravila i uslova korišćenja www.timockioglasi.com može doći do automatskog donošenja odluka na osnovu Vaših podataka, odnosno automatske obrade podataka. Primera radi, ukoliko korisnik postavlja veliki broj oglasa odjednom, postavlja oglase neprimerene sadržine, postavlja oglase u pogrešnu kategoriju i grupu, odnosno porukama ili na drugi način uznemirava druge korisnike, bezbednosni softverski mehanizmi mogu automatski blokirati njegov korisnički nalog, premestiti njegov oglas u odgovarajuću kategoriju i grupu, ili preduzeti neku drugu meru.

Vaše lične podatke www.timockioglasi.com čuva u bazama i na serverima zaštićenim savremenim bezbednostim tehnologijama, poput AES enkripcije podataka na serveru i SSL enkripcije komunikacije Vašeg internet pretraživača sa serverima. Pristup Vašim podacima i njhovu obradu poveravamo isključivo našim zaposlenima koji su prošli adekvatnu obuku. www.timockioglasi.com kontinuirano sprovodi mere zaštite bezbednosti Vaših ličnih podataka, koje obuhvataju savremene radne procese, korišćenje savremenih bezbednosnih tehnologija, te mere fizičke bezbednosti servera i druge opreme.

 

Podatke čuvamo u trajanju koje je neophodno da obezbedi nesmetano pružanje usluga korisnicima, tj. izvršenje naše ugovorne obaveze iz Pravila i uslova korišćenja www.timockioglasi.com Konkretno, Vaše lične podatke čuvaćemo sve dok ste registrovani korisnik www.timockioglasi.comodnosno dok nam ne podnesete zahtev za brisanje Vašeg korisničkog naloga i ličnih podataka. Nakon podnošenja ovakvog zahteva, imamo zakonsku obavezu da određene podatke, na primer identifikaciju, čuvamo 30 dana pre konačnog brisanja.

Za prikupljanje i obradu bilo kojih podataka u bilo koju svrhu koja nije obrađena ovom polisom, www.timockioglasi.com će obavezno tražiti Vaš izričiti pristanak, odnosno postupati u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U kojim slučajevima možemo podeliti Vaše lične podatke sa trećim licima

www.timockioglasi.com može podeliti Vaše identifikacione podatke sa trećim licima u slučajevima:

Vašeg izričitog pristanka, na primer u slučaju da želite da iskoristite ponudu partnerske kompanije.

Po ispravno formulisanom nalogu nadležnog državnog organa.

Kada je to neophodno radi ispunjenja naše ugovorne obaveze ka Vama, odnosno radi poštovanja Pravila i uslova korišćenja www.timockioglasi.com 

Određene podatke, na osnovu Vašeg izričitog pristanka koji dajete prihvatanjem Pravila i uslova korišćenja www.timockioglasi.com prilikom registracije ili naknadno, možemo automatski podeliti sa specijalizovanim tehnološkim partnerima - suobrađivačima podataka. Ovo su partneri od poverenja, koji nam pomažu da ostvarimo legitimne poslovne interese i unapredimo usluge koje www.timockioglasi.com nudi korisnicima. Ove kompanije primenjuju adekvatne mere bezbednosti, a podatke će prihvatati i obrađivati na osnovu ugovora sa www.timockioglasi.com i u skladu sa ovom polisom. To mogu biti:

Hosting provajderi, koji obezbeđuju rad servera www.timockioglasi.com poput kompanije Mainstream d.o.o iz Beograda.

Partnerske softverske kompanije, poput kompanije NIRI d.o.o iz Niša, koja izrađuje napredna softverska rešenja za predlaganje kategorije i grupe prilikom postavljanja oglasa na www.timockioglasi.com od strane korisnika.

Partnerske analitičke kompanije, poput kompanije Gemius d.o.o iz Beograda, koja vrši analizu posećenosti internet portala u Srbiji.

Ad-serving kompanija, koje izrađuju softverska rešenja za plasiranje reklama na internet portalima, poput kompanija Google LLC iz SAD i Gemius SA iz Poljske.

Oglašivačkih mreža, koje upravljavaju platformama za automatizovani zakup i prikazivanje reklama na internet portalima, poput kompanija Google LLC iz SAD, ConnectAd iz SAD i Criteo iz Francuske.

Može se dogoditi da određene podatke, u depersonalizovanoj formi koja garantuje apsolutnu anonimnost, tj. garantuje da nije moguća Vaša lična identifikacija, podelimo sa partnerima poput marketinških agencija i oglašivača, ili sa generalnom javnošću. Primera radi, možemo javno objaviti istraživanja tržišta, te izveštaje o trendovima korišćenja naših usluga ili generalnim trendovima trgovine preko Interneta.

Kakva su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo

U svakom trenutku, imate pravo na uvid u sve Vaše lične podatke koje smo prikupili, kao i pravo da zatražite da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U svakom trenutku, imate pravo da izmenite Vaše podatke koji su netačni, kao i da povučete saglasnost koju ste prethodno dali za obradu vaših podataka. Takođe, u svakom trenutku imate pravo da podnesete zahtev za brisanje Vaših ličnih podataka. Ograničenja od ovog prava postoje u slučajevima kada izmena ili brisanje Vaših podataka mogu da dovedu do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela, kao i do sprečavanja ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima.

U svakom trenutku, imate pravo na pristup informacijama o svim svrhama prikupljanja i obrade podataka na www.timockioglasi.com (ova polisa).

U slučaju da dođe do povrede Vaših podataka koja može da predstavlja rizik po Vas, imate pravo da o tome budete obavešteni bez odlaganja.

U slučaju da smatrate da je neko od Vaših prava ugroženo, možete podneti pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

Ukoliko ste registrovani korisnik www.timockioglasi.com pristup svojim podacima možete imati putem opcije “Moji podaci” koja se nalazi u “Moj kp” meniju na www.timockioglasi.com (da biste pristupili ovoj opciji, potrebno je da se ulogujete na svoj www.timockioglasi.com korisnički nalog).

Zahtev da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, možete podneti putem opcije “Moji podaci” koja se nalazi u “Moj kp” meniju na www.timockioglasi.com (da biste pristupili ovoj opciji, potrebno je da se ulogujete na svoj www.timockioglasi.com korisnički nalog).

Rukovalac Vašim podacima je Quable BV, osnivač i vlasnik www.timockioglasi.com sa sedištem u Hagu, Holandija, registarski broj: 27302667. Rukovaoca možete kontaktirati putem kontakt forme na www.timockioglasi.com 

Obrađivač Vaših podataka je KP Advertajzing doo, marketinška agencija u vlasništvu osnivača i vlasnika www.timockioglasi.com sa sedištem u Nišu, Srbija, matični broj: 20518022.

Ovlašćena osoba za zaštitu privatnosti i podataka u www.timockioglasi.com je Jovan Marinković, advokat. Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kako nam se možete obratiti sa pitanjima u vezi sa Vašim ličnim podacima

U slučaju da imate bilo kakvo pitanje o zaštiti Vaše privatnosti na www.timockioglasi.com kao i o načinu skupljanja i obrade Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nam se obratite preko kontakt forme.

Kada www.timockioglasi.com otvarate sa računara, kontakt formu uvek možete pronaći u donjem desnom uglu. Kružnog je oblika, sa tekstom “Predlog, Problem, Kontakt”.

Ukoliko www.timockioglasi.com otvarate preko mobilnog telefona, kontakt formu možete pronaći u meniju “Moj kp”, opcija “Pomoć i kontakt”.

Šta se dešava u slučaju promene ove polise

Ova polisa je podložna promenama. U slučaju značajnih izmena, www.timockioglasi.com će sve korisnike obavestiti o izmenama na aktivan način, na primer putem e-maila ili jasno uočljivih obaveštenja. U slučaju da bilo koje buduće promene ove polise budu podrazumevale umanjenje Vaših prava, tražićemo od Vas izričiti pristanak za nastavak korišćenja www.timockioglasi.com U slučaju promena ove polise, sve ranije verzije biće javno dostupne u arhivi.

Pravila i uslovi korišćenja

1. Vlasništvo nad sadržajem

 

Internet sajt www.timockioglasi.com, celokupan sadržaj istog, sav tekst, slike, audio i video materijal (u daljem tekstu: sadržaj) u vlasništvu su sajta www.timockioglasi.com. Korišćenjem informacija ili drugih servisa koji su dostupni na ovom sajtu, pristajete na uslove i pravila (u daljem tekstu: uslovi korišćenja). www.timockioglasi.com zadržavaju pravo promene ovih Pravila i uslova korišćenja, u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. Saznanje o promeni uslova korišćenja možete steći isključivo i jedino povremenom posetom stranice Pravila i uslovi korišćenja.

 

2. Registracija

 

Za korišćenje usluga sajta www.timockioglasi.com neophodna je registracija, koja je besplatna. Registrovani korisnik koji je postavio oglas ima sva prava i obaveze proistekla iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Fizičko ili pravno lice može imati i koristiti samo jedan registrovan nalog.

 

3. Deklaracija

 

Deklaracija predstavlja dokument sa podacima o proizvođaču oglasne poruke, kao i podacima o oglašivaču. Prema Zakonu o oglašavanju, član 19, proizvođač oglasne poruke je dužan da dostavi deklaraciju sa tačnim podacima emiteru oglasne poruke. Deklaracijom se garantuje tačnost unetih podataka i sadržina oglasne poruke. Uredno popunjena Deklaracija je obavezna za oglašavanje pravnih lica ili preduzetnika, kao i za fizička lica za oglase u sledećim kategorijama:

 

Posao

Posao/Briga o deci i starima, održavanje domaćinstva (može i za fizička lica, neophodna je fotokopija lične karte)

Lični kontakti (za fizička lica neophodna je i fotokopija lične karte)

Pomoćna lekovita sredstva

Sportski preparati

Lovačko oružje

Usluge

Zdravstvo

Poljoprivredni proizvodi, sledeće potkategorije: Prerađevine od voća i povrća, Mlečni proizvodi, Meso i jaja

Nekretnine (samo za pravna lica, za oglašavanje na sajtu i u štampi)

kao i za sve oglase koji oglašavaju obavljanje delatnosti u okviru koje je predmet oglašavanja prodaja proizvoda ili pružanje usluga.

Takođe, ako je za delatnost u okviru koje je predmet oglašavanja zakonom propisano da se može obavljati samo na osnovu saglasnosti, dozvole ili drugog akta državnog organa, oglašavanje se može obavljati ako je izdata ta saglasnost, dozvola ili drugi akt državnog organa.

Zabranjeno je oglašavanje kojim se preporučuje oglašivač, aktivnost ili proizvodnja i promet robe i pružanje usluga koji su zabranjeni zakonom ili pojedinačnim aktom nadležnog organa.

 

Oglašivač je dužan da tačno popuni sve obavezne podatke vezane za deklaraciju. 

 

4. Sadržaj oglasa

 

Prema Zakonu o oglašavanju zabranjen je svaki vid obmanjujućeg, prikrivenog i upoređujućeg oglašavanja kojim se dovode u zabludu primaoci oglasne poruke. Oglas treba da sadrži isključivo podatke o predmetu koji se prodaje ili usluzi koja se pruža. Naslov oglasa i opis treba da se odnose samo na predmet prodaje ili uslugu. U naslovu i tekstu oglasa nije dopušteno upisivanje kontakt telefona, e-maila, facebook, web adrese i cene. Takođe, nije dopušteno boldovanje i podvlačenje teksta ili upisivanje svih velikih slova ili specijalnih grafičkih karaktera, s ciljem isticanja oglasa. Nije dopušteno oglašavanje više predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje. U oglasima nije dopuštena upotreba fotografija sa drugih oglasnih sajtova ili iz oglasa drugih oglašivača na našem sajtu. U jedan oglas dopušteno je uneti samo jedan predmet prodaje ili jednu uslugu. Oglas mora svojim sadržajem da pripada kategoriji u kojoj je postavljen. www.timockioglasi.com zadržavaju pravo na korekturu sadržaja oglasa dostavljenih od strane korisnika, bez promene osnovnog smisla, a u skladu sa Zakonom o oglašavanju i usvojenim pravilima Timockih Oglasa.

 

5. Zabrana oglašavanja

 

Zabranjeno je oglašavanje:

 

Pornografije

Opojnih droga

Oružja (osim sportskog i trofejnog)

Duvanskih proizvoda, kao i elektronskih cigareta, tečnosti i delova za elektronske cigarete.

Alkoholnih pića (osim vina i piva)

Advokata i advokatskih usluga

Lekova, medicinskih sredstava, metoda tradicionalne i alternativne medicine

Hrane, mleka i pića za odojčad do šest meseci starosti, kao i pribora za njihovo korišćenje

Ulaznica za kulturne, sportske i druge manifestacije

Piratskih kopija proizvoda.

Takođe i:

 

Oglašavanje kojom oglasna poruka, neposredno ili posredno, podstiče diskriminaciju po bilo kom osnovu, a posebno po osnovu uverenja, nacionalne, etničke, verske, rodne ili rasne pripadnosti, političkog, seksualnog ili drugog opredeljenja, društvenog porekla, imovinskog stanja, kulture, jezika, starosti, ili psihičkog ili fizičkog invaliditeta;

 

Oglašavanje kojim se oglasnom porukom podstiče ponašanje koje ugrožava zdravlje ili bezbednost primaoca oglasne poruke;

 

Obmanjujuće oglašavanje koje na bilo koji način, uključujući način prikazivanja, obmanjuje ili je verovatno da će obmanuti primaoce oglasne poruke, koje zbog takve obmanjujuće prirode može da utiče na njihovo ekonomsko ponašanje ili koje zbog toga škodi ili je verovatno da će naškoditi konkurentu oglašivača.

 

Prikriveno oglašavanje koje podrazumeva predstavljanje robe, usluge, poslovnog imena, žiga ili druge oznake, odnosno aktivnosti fizičkog ili pravnog lica koje se bavi proizvodnjom roba ili pružanjem usluga, sa namerom da to predstavljanje ima svrhu oglašavanja i da može da dovede javnost u zabludu u pogledu njegove stvarne prirode, s tim da se smatra da namera naročito postoji, ako se obavlja uz novčanu ili drugu naknadu.

 

Oglašavanje oglasne poruka koja sadrži lično dobro na osnovu kojeg se može utvrditi ili prepoznati identitet lica, u tom slučaju se oglasna poruka ne može objaviti bez prethodnog pristanka lica na koje se lično dobro odnosi.

 

6. Stopiranje oglasa

 

Oglas može biti stopiran iz sledećih razloga:

 

Tekst oglasa nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i uređivačkom politikom www.timockioglasi.com

Oglasili ste ponudu posla kao fizičko lice 

Ponudu posla možete oglasiti isključivo ako ste registrovani kao pravno lice/preduzetnik uz popunjenu deklaraciju. Izuzetak su Ponuda posla - kućne pomoćnice, bebisiterke.

Dupliran oglas

Zabranjeno je ponoviti više puta identičan ili sličan oglas. Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje ili istu vrstu usluge.

Neodgovarajuća kategorija 

Postavili ste oglas u kategoriju koja ne odgovara tekstu oglasa. Npr. uslugu ste postavili u kategoriju Ponuda posla i sl.

Oglasili ste potražnju 

Oglasi za potražnju moraju biti plaćeni, odnosno Premium, Top, Istaknuti ili Baner.

Oglas čeka na plaćanje 

Nemate sredstava na Vašem korisničkom računu a oglasili ste se u kategoriji u kojoj se oglašavanje naplaćuje (Ponuda posla i Nekretnine), oglasili ste potražnju ili ste na trećem koraku kod predaje oglasa, izabrali neki od dodatno istaknutih oglasa: Premium, Top ili Istaknuti mali oglas. Oglasi koji čekaju na plaćanje biće objavljeni odmah nakon evidentirane uplate.

Niste dostavili deklaraciju/deklaracija je nepotpuna 

Postavili ste oglas a niste dostavili deklaraciju ili je deklaracija nepotpuna (nedostaju obavezni podaci). Neobjavljene oglase objavićemo po prijemu propisane Deklaracije.

7. Stopiranje fotografije u oglasu

 

Uz oglas možete postaviti 20 fotografija, s tim da iste moraju sadržati isključivo predmet prodaje ili ilustraciju usluge koja se oglašava. Nije dozvoljeno objavljivanje fotografija:

 

Neprimerenog sadržaja

Koje ne odgovaraju tekstu oglasa

Sa drugih sajtova, iz drugih štampanih medija ili bilo kog jasno označenog izvora

Iz oglasa drugih oglašivača na našem sajtu

Fotografije koje sadrže grafičku obradu radi isticanja

Fotografije koje sadrže web ili e-mail adesu oglašivača.

8. Obaveštavanje na mejl korisnika

 

Registracijom korisnik pristaje na periodično primanje promotivnih mejlova od www.timockioglasi.com, kao i na obaveštavanje o statusu oglasa. Korisniku je na stranici "Podešavanja" u profilu omogućeno da otkaže primanje jednih i/ili drugih mejlova.

 

9. Upotreba i zaštita podataka i privatnosti

 

www.timockioglasi.com su dužni da zaštite privatnost ličnih podataka oglašivača u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima. www.timockioglasi.com prikupljaju samo nužne i osnovne podatke o oglašivačima, kao i one propisane Zakonom o oglašavanju, informišu korisnike o načinu njihovog korišćenja i redovno daju korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka.

 

Korišćenje "kolačića" (cookies)

 

Šta su "kolačići"? 

Kolačići (cookies) predstavljaju skup podataka koji služe kao vaš individualni identifikator, tako što ih pojedine stranice www.timockioglasi.com koje posećujete šalju vašem pretraživaču.

Svrha "kolačića"

www.timockioglasi.com koriste kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Kada pristupite pojedinoj stranici www.timockioglasi.com, šaljemo vam kolačiće koji se pohranjuju na vašem računaru i služe da beleže informacije o vašim prethodnim posetama (npr. koliko puta ste pristupili našem sajtu). Kolačići ne sadrže vaše lične podatke, već su tu da omoguće bržu i korisniju upotrebu informacija i podataka koje ste već prethodno ostavili prilikom pristupa sajtu www.timockioglasi.com. Našim kolačićima na vašem računaru ne može pristupiti neka internet stranica koja nije deo www.timockioglasi.com.

U cilju boljeg razumevanja korisničkog ponašanja, www.timockioglasi.com koriste i analitike Google Analytics i Yandex metrica. Prikupljeni podaci nisu ni na koji način povezani sa vašim ličnim podacima koje ste dostavili prilikom registracije na našem sajtu. Osim navedenog,korisničko ponašanje prate i servisi za plasiranje reklamnih sadržaja. Ovi servisi prate ponašanje korisnika u cilju plasiranja reklamne poruke i uspešnosti reklame kampanje. Takođe, ovi sistemi prikupljene informacije prosleđuju trećim stranama i te informacije mogu biti korišćenje za plasiranje reklamnih poruka na drugim sajtovima.

Zabrana "kolačića"

Postavke kolačića mogu se kontrolisati i konfigurisati u vašem web pretraživaču. Imate mogućnost zabrane primanja kolačića sa web stranice www.timockioglasi.com tako što na Alati/Opcije (Tools/Options) u svom pretraživaču izaberete tu mogućnost. Napominjemo da će to dovesti do ukidanja nekih od osnovnih funkcionalnosti sajta.

Korišćenjem www.timockioglasi.com pristajete na obradu svojih podataka preko pretraživača, na opisani način i u navedene svrhe. www.timockioglasi.com se obavezuju da podatke koji su zabeleženi u profilu korisnika nikada neće proslediti bilo kome osim u situacijama u kojima to zakon nalaže.

 

10. Dozvoljeno je samo lično korišćenje

 

Ovaj sajt je namenjen isključivo ličnom, a ne komercijalnom korišćenju. U tom smislu je zabranjeno preuzimanje sadržaja, njegovo kopiranje, prikazivanje, reprodukovanje, objavljivanje, licenciranje, prerada, prodaja, preoblikovanje i objavljivanje na drugim sajtovima ili "preslikavanje" početne strane sajta, niti bilo koje druge strane odnosno bilo kog dela sadržaja na nekom drugom sajtu, što se smatra povredom Zakona o autorskim i srodnim pravima. Takođe je zabranjena zloupotreba svih podataka naših oglašivača od strane drugih pravnih ili fizičkih lica, a u cilju nuđenja svojih usluga i mogućnosti oglašavanja putem drugih medija. Zabranjen je svaki vid zloupotrebe registracije. www.timockioglasi.com zadržavaju pravo da obustave oglašavanje ukoliko utvrde da se fizičko lice oglašava preko više naloga i na taj način oglašava više od dozvoljenih besplatnih oglasa ili da se pravno lice registrovalo u delu predviđenom za fizička lica i kao takvo objavilo oglasnu poruku.

 

11. Zaštita autorskih prava

 

Podaci na sajtu su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima, a autorska prava se odnose na sadržaj sajta, tekstove, njihovo oblikovanje, slikovne sadržaje, grafičke i druge prikaze koji pripadaju www.timockioglasi.com. Podaci se mogu koristiti samo na način i pod uslovima predviđenim ovim uslovima korišćenja. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima, koji su dužni da poštuju načelo zaštite privatnosti.

 

12. Odgovornost

 

www.timockioglasi.com ne odgovaraju za:

 

tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost ili dostupnost informacija i sadržaja prikazanih na sajtu, osim onih koje se odnose na usluge www.timockioglasi.com, za koje odgovara u skladu sa Opštim uslovima za dostupnost i pružanje tih usluga, u skladu sa zakonskom regulativom koja reguliše tu oblast.

brisanje, pogrešno dostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja, za greške na stranicama ili za kontinuirano funkcionisanje sajta.

bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kakvom sadržaju na Internetu, do koga se došlo pomoću ovog sajta. Korišćenjem sajta prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija do kojih ste došli pomoću ovog sajta, za štetu nastalu učitavanjem fajlova i dokumenata na vaš računar i za bilo koji drugi vid štete nastao zbog bilo kakvih sadržaja do kojih ste došli pomoću ovog sajta. www.timockioglasi.com zadržavaju pravo da iz dalje upotrebe stranica isključe onog korisnika koji zloupotrebljava ili na bilo koji način neovlašćeno koristi ovaj sajt.

svi eventualni sporovi nastali iz odnosa oglašivača i korisnika rešavaju se isključivo između oglašivača i korisnika. www.timockioglasi.com nisu odgovorni za štetu bilo koje vrste nastale kao posledica takvih odnosa.

Takođe i:

 

za pravilno ili nepravilno korišćenje sajta, kao i za eventualnu štetu koja nastane po tom osnovu,

za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem sajta, kao i drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na sajtu, ili onih koje su na bilo koji način povezane sa sajtom.

za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, koji je prouzrokovan direktno ili indirektno prirodnim silama ili drugim uzrocima van razumne moći kontrole, u šta spadaju: problemi u funkcionisanju Interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme i uređaja, nestanak struje, štrajkovi, obustave rada, nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, naredbe državnih i drugih organa. Svi stavovi izneti u okviru sajta nisu stavovi www.timockioglasi.com, već ih na sajtu samo prenosimo "onakve kakve jesu" i za njihovu sadržinu nismo odgovorni u bilo kom smislu. Ukoliko je korisnik prekršio autorsko pravo trećeg lica, svu odgovornost snosi sam, a www.timockioglasi.com će nakon prijema obaveštenja o eventualnom kršenju autorskog prava, ukloniti naznačeni sadržaj do razrešenja spora, po osnovu povrede bilo kog autorskog ili drugog srodnog prava. Oglašivač koji se odlučio da učini javnim bilo koje podatke koji omogućavaju ličnu identifikaciju, čini to na sopstvenu odgovornost.

13. Pristanak na pravila i uslove korišćenja sajta

 

Samim korišćenjem sajta pristajete na ove uslove i nikakav poseban pristanak od strane korisnika nije potreban da bi ga ovi uslovi obavezivali. Poznavanje ovih Pravila i uslova korišćenja sajta u svakom trenutku predstavlja obavezu korisnika sajta.

O Nama

Timočki Oglasi su već dugogodišnji sinonim za oglašavanje i  kupovinu, prodaju i usluge. Najtiražniji oglasnik u istočnoj Srbiji, koji beleži preko 10 000 jedinstvenih posetilaca mesečno i predstavlja najveću kupoprodajnu berzu u ovom regionu.

Od samog početka pažljivo gradimo vezu između naših oglašivača, čitalaca i korisnika našeg sajta. Osluškujemo sve primedbe i trudimo se da na najadekvatniji način izađemo u susret vašim željama. Zbog toga su nam, brojni internet korisnici ukazali svoje poverenje i time www.timockioglasi.com oglasima osigurali čvrstu poziciju.

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Pretraga oglasa >>>

pametna kuca roletne garazna vrata